Op de gemeentelijke begraafplaats kunt u kiezen uit een algemeen graf of een particulier graf. Vaak maakt de familie een keuze voor het graf na het overlijden. Op Duinrust is het ook mogelijk om voor het overlijden, bij leven, een grafkeuze te maken.

Algemeen graf

In een algemeen graf is ruimte voor 2 personen. Deze twee personen zijn geen familie van elkaar. De uitgiftetermijn is voor 15 jaar en een algemeen graf kan niet uitgezocht worden. Er zijn zowel algemene graven op het algemeen gedeelte als op het katholieke gedeelte aanwezig. Het is niet mogelijk om de uitgiftetermijn te verlengen.

Particulier graf

Een particulier graf wordt uitgegeven voor 10, 20 of 30 jaar. De rechten over het graf worden in handen gegeven van een rechthebbende. De rechthebbende bepaalt wie in het graf wordt bijgezet. Als de rechten over het graf komen te vervalen, kunnen deze met 5, 10 of 20 jaar verlengd worden. In een particulier graf is plaats voor twee personen. Daarnaast is het mogelijk om 4 asbussen bij te plaatsen in het graf.

Duinrust bomen
Duinrust bomen

10 jaar

De 10-jarige graven liggen op een lange rij en worden op volgorde uitgegeven.

Het is niet mogelijk om een 10 jarig graf uit te zoeken. Wel kunt u komen kijken waar het graf komt te liggen. De maximale maat voor een grafmonument is: 1.00 breed x 1.90 lang en maximaal 1.00 hoog.

Duinrust bloemen
Duinrust bloemen

20 jaar

De 20-jarige graven liggen op een lange rij en worden op volgorde uitgegeven.

Het is niet mogelijk om een 20 jarig graf uit te zoeken. Wel kunt u komen kijken waar het graf komt te liggen. De maximale maat voor een grafmonument is: 1.00 breed x 1.90 lang en maximaal 1.00 hoog.

Overzicht duinrust
Overzicht duinrust

30 jaar

De 30-jarige graven liggen in hofjes op de begraafplaats en deze graven kunnen worden uitgezocht.

De maximale maat voor een grafmonument is: 1.00 breed x 1.90 lang en een maximale hoogte van 1.50.

Duinrust 30 jaar graven
Duinrust 30 jaar graven

30 jaar 'speciaal'

De 30-jarige graven liggen in hofjes op de begraafplaats en deze graven worden, in overleg met de beheerder, uitgezocht.

Op deze graven kan een groter graf monument geplaatst worden. Ook kan hierin een grafkelder geplaatst worden. De maximale maat voor een grafmonument is: 1.30 breed x 2,60 lang en variabele hoogt.

Kindergraven

Op een specifieke gedeelte van de begraafplaats zijn de kindergraven gesitueerd tot 12 jaar.

Deze graven worden voor 10 of 20 jaar uitgegeven. Na deze perioden kan het graf verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar.

In 2016 is er op Duinrust een kindermonument onthuld door initiatiefneemster Jans van der Linden. Het beeld is gemaakt door Marja Vessies-Nijman en kreeg de naam ‘Verbinding’.

Duinrust kindergraven
Duinrust kindergraven

Bosgraven

Een bosgraf ligt in een stuk bos op de begraafplaats.

Uitgangspunt bij een bosgraf is om een zo natuurlijk mogelijke omgeving te scheppen waarin planten en dieren zich thuis voelen. De graven worden uitgegeven voor 10, 20 of 30 jaar. In een bosgraf is plaats voor één overledene. Deze graven kunnen worden uitgezocht. Op deze graven worden geen traditionele grafmonument geplaatst maar is er plaats voor een rotsblok of houten ornament.

Bosgraven
Bosgraven

Bovengronds begraven

Een bovengronds graf bevindt zich in een betonnen muur waarin negen graven zijn gerealiseerd.

Het graf biedt plaats aan één overledene. Een bovengrond graf wordt uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Na deze perioden kan het graf verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar.

Bovengronds begraven
Bovengronds begraven

Islamitisch begraven

Op Duinrust is een apart Islamitisch gedeelte ingericht.

Hier kan begraven worden volgens de Islamitische tradities. De graven worden uitgegeven voor 10, 20 of 30 jaar. Na deze perioden kan het graf verlengd worden met 5, 10 of 20 jaar.

De resten van overledenen, waarvan het grafrecht is verlopen en niet wordt verlengd, worden individueel bijgezet in een Islamitisch verzamelgraf op het Islamitische gedeelte.

Islamitisch begraven
Islamitisch begraven

Gedenkteken

Voor het plaatsen van gedenkteken is een schriftelijke vergunning nodig.

Deze vraagt u aan bij de administratie van de begraafplaats. U kunt de aanvraag door een steenhouwer laten doen, maar het is ook mogelijk om dit zelf te regelen. De steenhouwers zijn op de hoogte van de geldende voorschriften voor materiaal en afmetingen. Zij weten precies aan welke voorwaarden een vergunningaanvraag moet voldoen. Het is belangrijk dat u, voordat u een keuze maakt, zich goed laat informeren over de mogelijkheden.

Bloemen
Bloemen

Reserveren grafrechten

Het is mogelijk om een particulier graf bij leven te reserveren. U kiest zelf een plaatsje in overleg met de beheerder uit. Dit plaatsje wordt dan voor vijf jaar voor u gereserveerd. Hierna kan het plaatsje dan weer voor 5 jaar gereserveerd worden. Kosten reserveren grafrechten zijn € 250,00

Reserveren grafrechten
Reserveren grafrechten

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met ons via e-mail, telefoon of ons contactformulier.

Neem contact op

Poort