Tarievenlijst Asbestemming

Alle tarieven voor asbestemmingen bij Duinrust.

Tarievenlijst Asbestemming

Verstrooien

Algemeen verstrooiveld:

 • Algemeen verstrooiveld op de begraafplaats.
 • As wordt verstrooid door medewerker van de begraafplaats zonder familie.
 • As wordt verstrooid door familie onder toezicht van een medewerker van de
  begraafplaats.
 • As wordt verstrooid door familie onder toezicht van een medewerker van de
  begraafplaats.
 • Familie bepaalt zelf waar de as op het veld verstrooid wordt
 • Herinnering Gedenkslotje (alleen bij verstrooiing in aanwezigheid van familie)

Een gedenkslotje is een blijvende herinnering waar de naam van de overledene met de geboorte- en sterfdatum in een massief hangslot wordt gegraveerd. Dit gedenkslotje wordt aan een “brugleuning” gehangen bij het verstrooiveld op de begraafplaats. Het is niet toegestaan om eigen slotjes aan deze brugleuning te hangen.

Deze brugleuning is gebaseerd op de liefdesbrug, de Pont des Arts, zoals die in Parijs staat. Miljoenen stellen van over de hele wereld hebben hier in de afgelopen decennia hun liefde voor elkaar vereeuwigd door een slotje met hun namen erop hieraan te hangen.

Kostenindicatie 
As-verstrooiing (zonder aanwezigheid familie)€ 55,70
As-verstrooiing (met aanwezigheid familie)€ 126,40
As-verstrooiing (met aanwezigheid familie inclusief een herinneringslotje)€ 189,60

Eigen verstrooiplaats:

 • Familie zoekt zelf een urngraf uit waar de as verstrooid wordt.
 • Uitgiftetermijn in overleg met de beheerder van de begraafplaats.
 • Mogelijkheid tot het plaatsen van een grafmonument.
 • Mogelijkheid tot verlenging met 5, 10 of 20 jaar.
Kostenindicatie eigen verstrooiplaats 10 jaar 
As-verstrooiing€ 126,40
Grafrechten€ 693,07
Afkoop onderhoudskosten€ 1.124,76*
Totaal exclusief afkoop onderhoudskosten€ 819,46
Totaal inclusief afkoop onderhoudskosten€ 1.944,23

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 112,48)

Kostenindicatie eigen verstrooiplaats 20 jaar 
Asverstrooiing€ 126,40
Grafrechten€ 1.160,11
Onderhoudskosten€ 2.249,52*
Totaal exclusief afkoop onderhoudskosten€ 1.286,51
Totaal inclusief afkoop onderhoudskosten€ 3.536,03

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 112,48)

Verlengen grafrechten eigen verstrooiplaat:

Na afloop van de grafrechten is het mogelijk om de grafrechten te verlengen 5, 10 of 20 jaar.

Kostenindicatie verlengen grafrechten 5 jaar 
Grafrechten€ 346,00
Algemene onderhoudskosten€ 562,38*
Totaal€ 908,38

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 112,48)

Kostenindicatie verlengen grafrechten 10 jaar 
Grafrechten€ 693,07
Algemene onderhoudskosten€ 1.124,76*
Totaal€ 1.817,98

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 112,48)

Kostenindicatie verlengen grafrechten 20 jaar 
Grafrechten€ 1.160,11
Algemene onderhoudskosten€ 2.249,52*
Totaal€ 3.409,63

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 112,48)

Kostenindicatie 
As-verstrooiing€ 121,54

Bestaand particulierengraf:

Voor het verstrooien van de as op een bestaand particuliergraf is altijd toestemming nodig van de rechthebbende.

Kostenindicatie 
As-verstrooiing€ 126,40
Kostenindicatie bijzetten urnengraf 10 jaar 
Asbusbijzetting€ 283,87
Grafrechten€ 693,07
Afkoop algemene onderhoudskosten€ 1.124,76*
Totaal exclusief afkoop onderhoudskosten€ 976,94*
Totaal inclusief afkoop onderhoudskosten€ 2.101,70

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 112,48)

Kostenindicatie bijzetten urnengraf 20 jaar 
Asbusbijzetting€ 283,87
Grafrechten€ 1.160,11
Afkoop algemene onderhoudskosten€ 2.249,52*
Totaal exclusief afkoop onderhoudskosten€ 1.443,98
Totaal inclusief afkoop onderhoudskosten€ 3.693,50

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 112,48)

Verlengen grafrechten particulier urnengraf:

Na afloop van de grafrechten is het mogelijk om de grafrechten te verlengen 5, 10 of 20 jaar.

Kostenindicatie verlengen grafrechten 5 jaar 
Grafrechten€ 332,69
Algemene onderhoudskosten€ 540,75*
Totaal€ 873,44

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Kostenindicatie verlengen grafrechten 10 jaar 
Grafrechten€ 666,41
Algemene onderhoudskosten€ 1.081,50*
Totaal€ 1.747,91

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Kostenindicatie verlengen grafrechten 20 jaar 
Grafrechten€ 1.115,49
Algemene onderhoudskosten€ 2.163,-*
Totaal€ 3.278,49

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 105,-)

Nieuw particuliergraf:

Kostenindicatie 10 jaar 
Asbusbijzetting€ 272,95
Grafrechten€ 1360,63
Afkoop algemene onderhoudskosten€ 2.163,-*
Totaal exclusief afkoop onderhoudskosten€ 1.633,58
Totaal inclusief afkoop onderhoudskosten€ 3.796,58

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Kostenindicatie 20 jaar 
Asbusbijzetting€ 272,95
Grafrechten€ 1.360,63
Afkoop algemene onderhoudskosten€ 2.163,-*
Totaal exclusief afkoop onderhoudskosten€ 1.633,58
Totaal inclusief afkoop onderhoudskosten€ 3.796,58

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Verlengen grafrechten particuliergraf:

Na afloop van de grafrechten is het mogelijk om de grafrechten te verlengen met 5, 10 of 20 jaar.

Kostenindicatie 5 jaar 
Grafrechten€ 407,88
Algemene onderhoudskosten€ 540,75*
Totaal€ 948,63

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Kostenindicatie 10 jaar 
Grafrechten€ 788,98
Algemene onderhoudskosten€ 1.081,50*
Totaal€ 1.870,48

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Kostenindicatie 20 jaar 
Grafrechten€ 1.360,63
Algemene onderhoudskosten€ 2.163,-*
Totaal€ 3.523,63

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Asbusbijzetting

Particulier urnengraf:

 • Familie zoekt zelf een graf uit voor het plaatsen van de asbus.
 • De asbus kan zowel in de grond als boven de grond worden bijgezet.
 • Er kunnen maximaal 4 asbussen in een graf bijgezet worden.
 • Mogelijkheid tot het plaatsen van een grafmonument.
 • Uitgiftetermijn is 10 of 20 jaar.
 • Mogelijkheid tot verlenging met 5, 10 of 20 jaar.
Kostenindicatie bijzetten urnengraf 10 jaar 
Asbusbijzetting€ 272,95
Grafrechten€ 666,41
Afkoop algemene onderhoudskosten€ 1.081,50*
Totaal exclusief afkoop onderhoudskosten€ 939,36*
Totaal inclusief afkoop onderhoudskosten€ 2.020,86

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Kostenindicatie bijzetten urnengraf 20 jaar 
Asbusbijzetting€ 272,95
Grafrechten€ 1.115,49
Afkoop algemene onderhoudskosten€ 2.163,-*
Totaal exclusief afkoop onderhoudskosten€ 1.388,44
Totaal inclusief afkoop onderhoudskosten€ 3.551,44

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Verlengen grafrechten particulier urnengraf:

Na afloop van de grafrechten is het mogelijk om de grafrechten te verlengen 5, 10 of 20 jaar.

Kostenindicatie verlengen grafrechten 5 jaar 
Grafrechten€ 332,69
Algemene onderhoudskosten€ 540,75*
Totaal€ 873,44

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Kostenindicatie verlengen grafrechten 10 jaar 
Grafrechten€ 666,41
Algemene onderhoudskosten€ 1.081,50*
Totaal€ 1.747,91

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Kostenindicatie verlengen grafrechten 20 jaar 
Grafrechten€ 1.115,79
Algemene onderhoudskosten€ 2.163,-*
Totaal€ 3.278,49

* Onderhoudskosten kunnen ook per jaar betaald worden (€ 108,15)

Bestaand particuliergraf:

 • Voor het plaatsen van de asbus op een bestaand particuliergraf is altijd toestemming
  nodig van de rechthebbende.
 • De asbus kan zowel in de grond als boven de grond worden bijgezet.
 • Er kunnen maximaal 4 asbussen in een graf bijgezet worden.
 • Mogelijkheid tot verlenging met 5, 10 of 20 jaar.
Kostenindicatie 
Asbusbijzetting€ 272,95

Urnenbos

Het Urnenbos wijkt af van de traditionele grafvelden. In het Urnenbos treft u geen graven met traditionele grafstenen of versieringen aan, maar slechts een kei of rotsblok om de graven te markeren. Het doel van het Urnenbos is een zo natuurlijk mogelijke omgeving te scheppen,waarin planten en dieren zich thuis voelen. De as van een overledene kan in het Urnenbos in een milieuvriendelijke urn geplaatst worden. De urn die in de grond bijgezet wordt lost, na verloop van tijd, op waardoor de as zich vermengt met de aarde.

 • Familie zoekt zelf een graf uit voor het plaatsen van de as.
 • Uitgiftetermijn is 10 jaar of 20 jaar.
 • Mogelijkheid tot verlenging met 5, 10 of 20 jaar.
Kostenindicatie 
Asbusbijzetting€ 272,95
Grafrechten 10 jaar, inclusief afkoop algemene onderhoudskosten€ 1.251,45
Grafrechten 20 jaar, inclusief afkoop algemene onderhoudskosten€ 2.286,60

Verlengen grafrechten particulier bos-urnengraf:

Na afloop van de grafrechten is het mogelijk om de grafrechten te verlengen 5, 10 of 20 jaar.

Kostenindicatie 
Grafrechten inclusief afkoop onderhoudskosten, 5 jaar€ 626,24
Grafrechten inclusief afkoop onderhoudskosten, 10 jaar€ 1.251,45
Grafrechten inclusief afkoop onderhoudskosten, 20 jaar€ 2.286,60

Algemeen

 • De gemeente plaatst een kunststof urnenkelder in het graf waarin de asbus wordt
  geplaatst (niet in het Urnenbos).
 • In overleg is het mogelijk om een eigen persoonlijk gedenkteken te plaatsen
 • Voor het plaatsen van een gedenkteken is een vergunning nodig. De kosten hiervan
  zijn € 66,-

Columbarium

 • Kleine nis bestemd voor 1-2 urnen.
 • Grote nis bestemd voor 2 urnen.
 • Open of gesloten nis.
 • Bij een gesloten nis levert de gemeente de sluitplaat inclusief 40 lettertekens.
 • Bij een open nis moet de asbus in een sierurn geplaatst worden.
 • Uitgiftetermijn 5, 10 of 20 jaar.
 • Mogelijkheid tot verlenging met 5, 10 of 20 jaar.
Kostenindicatie Columbarium 
Asbusbijzetting€ 272,95
Kleine sluitplaat 40 tekensprijsopgave
Grote sluitplaat 40 tekensprijsopgave
LooptijdKleine NisGrote Nis
5 jaar€ 571,65€ 694,22
10 jaar€ 1.143,30€ 1.401,83
20 jaar€ 2.286,60€ 2.803,66

Tarieven gelden voor 2024 conform de Verordening grafrechten 2024 van de gemeente Beverwijk en onder voorbehoud van schrijf- of typefouten.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij helpen u graag verder. Neem contact op met ons via e-mail, telefoon of ons contactformulier.

Neem contact op

Poort